Addo Sign for revisjon, regnskap og inkasso

Effektiviser arbeidsflyten med digitale signaturer, avtaler og skjemaer, enten det gjelder erklæringer, gjennomganger eller uttalelser, og gi en bedre og mer pålitelig kundeopplevelse.

Start today  Book demo

Effektiv e-signeringsløsning for revisjon, regnskap og inkasso

Addo Sign er den enkleste og mest avanserte løsningen som kan gi den beste oversikten over dokumentdistribusjon på samme tid. Enten de skal signeres, kompletteres eller bare håndteres på en sensitiv måte. Ubegrenset antall brukere er inkludert, slik at du enkelt kan bruke løsningen på tvers av organisasjonen og i alle avdelinger.

Digital signatur

Addo Sign gjør det mulig for bedrifter å automatisere og digitalisere signeringsprosessen - uansett type dokument. Dette sparer tid og ressurser ved å eliminere manuelle prosesser med papirbaserte dokumenter.

Ikon

Sikker og juridisk gyldighet

Addo Sign oppfyller alle relevante juridiske krav og standarder for elektroniske signaturer. Dette sikrer at signerte dokumenter har den nødvendige juridiske gyldigheten og integriteten, og at sensitive dokumenter kan distribueres på en sikker og pålitelig måte. 

Ikon

Oversikt og hendelseslogg

Plattformen muliggjør enkel sporing av signerte dokumenter og effektiv dokumenthåndtering. Revisjonsspor kan enkelt genereres og administreres, noe som er avgjørende for bransjer med strenge regulatoriske krav. 

Ikon

Automatiske påminnelser

Send automatiske påminnelser til mottakerne slik at du får signerte dokumenter raskere tilbake. Unngå å ha for mange åpne saker samtidig, og reduser tidsbruken ved å sende påminnelser.

Ikon

Strømmer med flere underskrivere

Det er enkelt å distribuere dokumenter og få underskrifter fra flere parter på samme dokument. For eksempel ved godkjenning av årsregnskap eller erklæringer.

Ikon

Opprette maler

Automatiser repeterende kontrakter og avtaler, slik at du raskere kan opprette dokumenter og samle inn informasjon for kontraktsflyt eller informasjonsinnhenting.

Ikon

 

"Etter at vi i Midtjysk Revision begynte å bruke Addo Sign, har vi fått positiv respons fra kundene våre.​"

Registered Auditor
Midtjysk Revision

Suksess med digital signering i regnskapsbransjen

Med Addo Sign har Revision Vadestedet skapt en bedre oversikt over dokumenter som skal signeres. Hvis det er flere som skal signere, kan de enkelt se hvem som mangler eller hvem som er nestemann til å signere. Samtidig har de lagt til automatiske påminnelser, slik at de slipper å tenke på å minne mottakeren. Dette har redusert antall åpne saker, og de behandles generelt raskere enn før.

Les mer her

Hva du får ut av å signere digitalt

Som regnskapsfører er det flere fordeler ved å signere dokumenter digitalt med kundene. Med avanserte kryptografiske signaturer og revisjonsspor sikrer Addo Sign at alle signerte dokumenter er beskyttet mot manipulering og forfalskning. I tillegg muliggjør Addo Sign en mer strømlinjeformet revisjonsprosess som gjør det enkelt å organisere, spore og arkivere alle signerte dokumenter direkte fra plattformen, noe som reduserer den administrative byrden og forbedrer sporbarheten gjennom hele prosessen.

Fleksible dokument- og signaturarbeidsflyter

Addo Sign gjør det enkelt å distribuere dokumenter for signering. Du får full oversikt over signaturprosessen og dokumentets status, samt kontroll over rekkefølgen for hvem som signerer når. Dette gjelder uavhengig av hvilke dokumenter som er involvert.

Kontrakter: Kjøpsavtaler, leieavtaler, ansettelseskontrakter, entreprenørkontrakter, osv.

Vilkerklæringer: Helsefullmakter, livstestamenterklæringer, fullmaktsdokumenter, osv.

Selskapsdokumenter: Stiftelsesdokumenter, vedtekter, protokoller fra generalforsamlinger, direktørerklæringer, osv.

Søksmål og rettsdokumenter: Innkallelser, svarskriv, vitneerklæringer, dommer, osv.

Eier- og aksjonæravtaler: Eieravtaler, aksjonæravtaler, utbyttepolitikk, osv.

Familielovsdokumenter: Skilsmissepapirer, avtaler om foreldreansvar, adopsjonspapirer, ektepakter, osv.

Finansielle dokumenter: Låneavtaler, garantier, avtaler om kjøp av verdipapirer, osv.

Erklæringer og sertifikater: Overholdelseserklæringer, juridiske sertifikater, osv.

Skattedokumenter: Skatteavtaler, skatteinformasjon, skattedeklarasjoner, osv.

Fastighetsdokumenter: Skjøter, pantebrev, leiekontrakter, servitutter, osv.

Forsikringsdokumenter: Forsikringspoliser, forsikringskrav, forsikringsavtaler, osv.

Miljødokumenter: Miljøkonsekvensrapporter, miljøtillatelser, miljølisenser, osv.

Reguleringsdokumenter: Avtaler, lover, reguleringsmeldinger, forskrifter, osv.

Selskapsdokumenter: Protokoller fra generalforsamlinger, styremøteprotokoller, vedtak om kapitalendringer, vedtekter, osv.

Partnerskapsavtaler: Partnerskapsavtaler, samarbeidsavtaler, konsortieavtaler, osv.

Ansettelsesdokumenter: Ansettelseskontrakter, arbeidsregler, sikkerhetspolicyer, osv.

Bruk Addo Form til å samle inn informasjon på en enkel måte

Addo Form er skjemaer der mottakeren kan laste opp bilder, filer og informasjon og signere digitalt. Samle inn informasjon og overfør den direkte til bedriftens PDF-filer, slik at det endelige dokumentet blir helt skreddersydd. På denne måten trenger mottakeren bare å konsentrere seg om å fylle ut informasjonen.

Les mer om Addo Forms

Førsteklasses legitimitet og databeskyttelse

Addo Sign overholder fullt ut både de tekniske og juridiske kravene i GDPR og personvernforordningen. Derfor vil sensitive personopplysninger aldri bli sendt som en enkel tekstmelding.

Til gjengjeld registreres alle transaksjoner og handlinger automatisk, slik at du alltid har full kontroll over dokumentasjonen.

Ubegrenset antall brukere

Opprett flere brukere under én konto uten ekstra kostnad og med enkel rettighetsadministrasjon.

Sikker identifikasjon

Mottakere kan identifisere seg med BankID når de signerer dokumenter digitalt.

Personvern

Addo Sign håndterer bruk og lagring av data i samsvar med GDPR.
keyboard_arrow_up