eIDAS

Send dokumenter til EUs medlemsland og få dem signert på en sikker måte ved hjelp av EUs elektroniske identifikasjons- og tillitstjeneste.

eIDAS er inkludert i alle Addo Sign abonnementer

Hva er eIDAS, og hvorfor er det smart?

eIDAS er en europeisk forordning som ble etablert for å skape et harmonisert rammeverk for elektronisk identifikasjon og tillitstjenester på tvers av EUs medlemsland. Kort sagt betyr det at du gjennom Addo Sign kan sende dokumenter til underskrift i andre EU-land, og med eIDAS bruker du det aktuelle landets digitale identifikasjon.

Scenarie

Du gjør forretninger med et italiensk selskap og skal sende en kontrakt til signering, og du vil være sikker på at den kommer trygt frem og signeres av riktig person. Da bruker du ganske enkelt eIDAS, som sikrer at mottakeren identifiserer seg og signerer med det italienske identifikasjonsmiddelet.

Tilgjengelige land

Østerrike, Belgia, Kroatia, Estland, Tyskland, Italia, Latvia, Liechtenstein, Litauen, Luxembourg, Malta, Polen, Portugal, Slovakia, Slovenia, Spania og Østerrike.

Slik bruker du eIDAS i Addo Sign

Det er enkelt å bruke eIDAS i Addo Sign. Når du tilordner en mottaker, velger du ganske enkelt Europe > eIDAS. Hvis du har flere underskrivere av dokumentet, kan du velge hvordan de skal identifisere seg og signere.

Prøv gratis

Mer informasjon om EU/eIDAS

eIDAS står for "Electronic Identification, Authentication, and Trust Services", som kan oversettes til "Elektronisk identifikasjon, autentisering og tillitstjenester". Det er en europeisk forordning som ble etablert for å skape et harmonisert rammeverk for elektronisk identifikasjon og tillitstjenester i EUs medlemsland. eIDAS ble vedtatt i 2014 og trådte i kraft i 2016.

De viktigste målene med eIDAS

Tilrettelegge for transaksjoner på tvers av landegrenser
eIDAS har som mål å fjerne hindringer for elektroniske transaksjoner i EU ved å etablere et juridisk rammeverk for anerkjennelse og aksept av elektronisk identifikasjon og tillitstjenester på tvers av medlemsstatene.

Forbedre sikkerhet og tillit
Forordningen fastsetter standarder for elektroniske signaturer, elektroniske segl, elektroniske tidsstempler og elektroniske dokumenter for å sikre at elektroniske transaksjoner er sikre og pålitelige.

Fremme innovasjon
eIDAS oppmuntrer til utvikling og bruk av sikre metoder for elektronisk identifikasjon og autentisering, noe som kan fremme innovasjon og vekst i den digitale økonomien.

Viktige komponenter i eIDAS

Elektroniske signaturer eIDAS definerer tre typer elektroniske signaturer med ulike sikkerhetsnivåer: enkle elektroniske signaturer, avanserte elektroniske signaturer og kvalifiserte elektroniske signaturer. Kvalifiserte elektroniske signaturer har det høyeste nivået av juridisk anerkjennelse.

Elektroniske tetninger
eIDAS gir et rammeverk for juridiske enheters bruk av elektroniske segl for å sikre elektroniske dokumenter og data.

Tillitstjenester
Forordningen stiller krav til tillitstjenesteleverandøren, inkludert kvalifiserte leverandører som tilbyr tjenester som elektroniske signaturer, elektroniske segl, elektroniske tidsstempler og autentisering av nettsteder.

Gjensidig anerkjennelse
eIDAS etablerer prinsippet om gjensidig anerkjennelse, noe som betyr at elektronisk identifikasjon og tillitstjenester som er i samsvar med forordningen i én EU-medlemsstat, skal anerkjennes og aksepteres i andre medlemsstater.

eIDAS er viktig for å fremme veksten i den digitale økonomien i EU ved å gi et juridisk rammeverk som fremmer tillit og sikkerhet for elektroniske transaksjoner. Det forenkler også elektroniske transaksjoner på tvers av landegrensene og bidrar til utviklingen av et felles europeisk digitalt marked.

Kom i gang med digital signering. 10 månedlige signaturer og ubegrenset antall brukere.
200 NOK

keyboard_arrow_up