NCC

Optimaliseringen av ansettelsesprosesser har vært til stor nytte for både HR-personalet og nyansatte.

En optimalisert ansettelsesprosess

Her hos NCC er Visma allerede en av de faste leverandørene våre. Derfor valgte vi nylig å også ta i bruk løsningen for digital signering fra Addo Sign i HR-avdelingen vår.

Digitalisert og mer effektiv prosess

Tidligere når vi skulle ansette nye medarbeidere, var hele prosessen basert på vanlig brevpost. Kontrakten ble først sendt via internpost til lederen vår, som underskrev den og sendte den tilbake til oss. Deretter sendte vi kontrakten i posten til den nye medarbeideren, som signerte den og sendte den i retur til oss.

Denne prosessen er blitt langt mer effektiv nå som den er digitalisert. Før kunne vi lett bruke minst 14 dager på å få den signerte kontrakten i retur – nå bruker vi kanskje halvannen time. Optimaliseringen av ansettelsesprosessene har vært til stor nytte for både nye medarbeidere og de HR-ansatte hos oss.

«En kollega fra var helt i fyr og flamme første gang hun brukte Addo Sign, fordi hun fikk enkontrakt i retur fra begge parter i løpet av bare noen timer. Det hadde vi aldri prøvd før.»

Carina Salmon, Business Solution Specialist, NCC

Mindre manuelt arbeid

Løsningen for digital signering fra Addo Sign har medført at vi ikke lenger bruker tid på for eksempel å printe ut kontrakter eller skanne dem igjen når vi får dem i retur. Når vi får en signert kontrakt tilbake fra en ny medarbeider, ligger den allerede inne i systemet vårt – og det sparer oss for en hel del administrativt arbeid. I tillegg til reduksjonen i det administrative arbeidet er vi også glade for å kunne kutte utgiftene til papir og postforsendelser.

 

«Med Addo Sign sparer vi mye administrativt arbeid og kan kutte utgiftene til papir og postforsendelser.»

Carina Salmon, Business Solution Specialist, NCC

Addo Sign får positiv respons fra de ansatte

Addo Sign har blitt godt mottatt her i NCC. Vi har utelukkende fått positiv respons fra de ansatte når de har opplevd hvor effektivt Addo Sign er.

  • check Vi opplever mindre ventetid og raskere ansettelsesprosesser
  • check Vi kutter kostnader til papir og postforsendelser
  • check Vi har redusert mengden administrativt arbeid
  • check Vi opplever positiv respons fra de ansatte

Om NCC

NCCs visjon er å fornye bransjen og levere eksepsjonelle og bærekraftige løsninger. NCC er et av Nord-Europas ledende selskaper innen bygg, eiendomsutvikling og infrastruktur med en omsetning på 41,6 milliarder euro og 16 500 ansatte i 2016. NCC-aksjen er børsnotert på NASDAQ Stockholm.

NCC i Danmark består av forretningsområdene NCC Building, NCC Property Development, NCC Industry og NCC Infrastructure.

keyboard_arrow_up