Addo Sign for juridiske tjenester og avtaler

Effektiv, sikker og juridisk gyldig digital signering som reduserer risiko og øker tilliten til forretnings- og juridiske transaksjoner.

Start i dag  Book demo

Effektiv e-signeringsløsning for jurister

Addo Sign er den enkleste og mest avanserte løsningen som kan gi den beste oversikten over dokumentdistribusjon på samme tid. Enten de skal signeres, kompletteres eller bare håndteres på en sensitiv måte. Ubegrenset antall brukere er inkludert, slik at du enkelt kan bruke løsningen på tvers av organisasjonen og i alle avdelinger.

Sikker digital signatur

Digital signering med krypterings- og verifiseringsmetoder som sikrer at signaturene er autentiske og ikke kan manipuleres.

Ikon

Strømmer og flere underskrivere

Enkelt å distribuere dokumenter og innhente signaturer fra flere parter. For eksempel i forbindelse med godkjenning av årsregnskapet.

Ikon

Oversikt og hendelseslogg

Fullstendig oversikt over signaturhistorikken din. Se hvem som har åpnet dokumenter, om de er lest og signert. 

Ikon

Arkivering av dokumenter

Addo Vault er den enkleste måten å lagre signerte kontrakter på, slik at de ikke kommer på avveie og alltid kan finnes igjen. Ubegrenset plass til arkivering av signerte dokumenter er inkludert.

Ikon

Opprette maler

Automatiser repeterende kontrakter og avtaler, slik at du raskere kan utarbeide dokumenter og registrere informasjon for informasjonsinnhenting/KYC, avtaler og kontrakter eller massedistribusjon.

Ikon

Automatiske påminnelser

Send automatiske påminnelser til mottakerne slik at du får signerte dokumenter raskere tilbake. Unngå å ha for mange åpne saker samtidig, og reduser tidsbruken ved å sende påminnelser.

Ikon

 

"Vi effektiviserer virksomheten vår ved å tilby kundene en enkel og smidig måte å signere avtaler digitalt på. Kundene kan signere kontrakter, avtaler, regnskaper, protokoller og lignende med digital signatur, på det mediet de foretrekker og når de har tid.​"

Managing partner
Bird&Bird

Send enkelt dokumenter til ulike mottakere med masseutsendelse og brevfletting

Med mail merge kan du lage en masseutsendelse med bare noen få klikk og sende de samme dokumentene til flere mottakere. Enten det gjelder juridiske nyheter, forskriftsdokumenter eller kundekommunikasjon.

Når alle parter har signert dokumentet, mottar de en elektronisk kopi. Dokumentet blir også automatisk arkivert direkte i ditt sak- og dokumenthåndteringssystem.

 

Hva du får ut av å signere digitalt

Som advokat er det flere fordeler ved å signere dokumenter digitalt med klientene. Først og fremst gir digital signering av dokumenter langt større fleksibilitet og bekvemmelighet for både deg som advokat og klientene dine. Dette eliminerer behovet for fysisk tilstedeværelse eller forsendelse av papirdokumenter, og sparer tid og ressurser.

I tillegg kan digital signering forbedre dokumentenes sikkerhet og integritet. Avanserte teknologier for digital signering sørger for at dokumenter forblir uendret og ikke kan manipuleres, og de har ofte et høyt krypteringsnivå for å beskytte konfidensialiteten.

Digital signering kan også bidra til å forbedre arbeidsflyten og effektiviteten. Med elektroniske signaturer kan dokumenter raskt distribueres til kunder og andre relevante parter, og signaturer kan innhentes og bekreftes i sanntid, noe som reduserer ventetid og forsinkelser.

Endelig kan digital signering bidra til å skape et mer organisert og strukturert dokumenthåndteringssystem. Elektroniske dokumenter kan enkelt arkiveres og lagres sikkert i elektroniske systemer, slik at de er lette å finne og få tilgang til ved behov.

Alt i alt kan digital signering av dokumenter forbedre både arbeidsflyten og kundeopplevelsen, samtidig som det sikrer at regelverket overholdes og at de juridiske prosessene holder høy kvalitet.

Juridiske dokumenter som kan signeres og håndteres digitalt i Addo Sign

Prøv gratis Kontakt oss

Kontrakter: Kjøpsavtaler, leiekontrakter, ansettelsesavtaler, byggekontrakter, osv.

Testamentariske dokumenter: Testament, livstestament, tillegg til testament, osv.

Erklæringsdokumenter: Helsefullmakter, erklæringer om livstestament, fullmaktsdokumenter, osv.

Selskapsdokumenter: Vedtekter, forretningsorden, møteprotokoller, direktørerklæringer, osv.

Dokumenter om immaterielle rettigheter: Patent­søknader, varemerkeregistreringer, opphavsrettslisensavtaler, osv.

Saksgang- og rettsdokumenter: Stevninger, påstandsdokumenter, vitneuttalelser, dommer, osv.

Familierettsdokumenter: Skilsmissepapirer, avtaler om foreldreansvar, adopsjonspapirer, ektepaktavtaler, osv.

Økonomiske dokumenter: Låneavtaler, garantier, avtaler om kjøp av verdipapirer, osv.

Erklæringer og sertifikater: Overholdelseserklæringer, juridiske sertifikater, osv.

Lisensavtaler: Programvarelisensavtaler, franchise­lisensavtaler, lisensavtaler for immaterielle rettigheter, osv.

Skattedokumenter: Skatteavtaler, skatteinformasjon, skattemeldinger, osv.

Eiendomsdokumenter: Skjøter, pantebrev, leiekontrakter, servitutter, osv.

Forsikringsdokumenter: Forsikringspoliser, forsikringskrav, forsikringsavtaler, osv.

Miljødokumenter: Miljøkonsekvensrapporter, miljøtillatelser, miljølisenser, osv.

Reguleringsdokumenter: Avtaler, lover, regulatoriske kunngjøringer, forskrifter, osv.

Selskapsdokumenter: Møteprotokoller, styremøteprotokoller, vedtak om kapitalendringer, vedtekter, osv.

Eksport- og importdokumenter: Handelsavtaler, eksport- og importlisensavtaler, tollpapirer, osv.

Samarbeidsavtaler: Samarbeidsavtaler, joint venture-avtaler, konsortieavtaler, osv.

Arbeidsdokumenter: Arbeidsavtaler, arbeidsregler, sikkerhetspolicyer, osv.

Eier- og aksjonæravtaler: Eieravtaler, aksjonæravtaler, utbyttepolitikker, osv.

Effektivt for deg og dine kunder

Du slipper papirarbeid, skanning og bortkastet tid. Glede klientene dine med en enkel og rask signeringsprosess som sikrer best mulig rettssikkerhet. Som advokat er det mange dokumenter som må signeres hver dag, enten av deg eller av klientene dine. Å sende dokumenter frem og tilbake og holde styr på dem kan fort bli tidkrevende - med Addo Sign blir det enklere.

Førsteklasses legitimitet og databeskyttelse

Addo Sign overholder fullt ut både de tekniske og juridiske kravene i GDPR og personvernforordningen. Derfor vil sensitive personopplysninger aldri bli sendt som en enkel tekst.

Alle transaksjoner og handlinger registreres automatisk, slik at du alltid har full kontroll over dokumentasjonen.

Ubegrensede brukere

Opprett flere brukere under én konto uten ekstra kostnad og med enkel rettighetsadministrasjon.

Sikker identifikasjon

Mottakere kan identifisere seg med BankID når de signerer dokumenter digitalt.

Databeskyttelse

Addo Sign håndterer dataanvendelse og lagring i samsvar med GDPR.

Advokatens effektive løsning for rettstvister

Legatize er et produkt fra twoday og Addo Sign og er skapt i samarbeid med noen av Danmarks ledende advokatfirmaer. Legatize er en digital løsning som støtter advokatfirmaer i forbedringsfasen, i form av utarbeidelse av utdrag, materialsamlinger og hjelpevedlegg, samt hovedforhandlingen i rettssalen i form av presentasjon, bevis og muntlig fremstilling.

Les mer om Legatize (DK) her

keyboard_arrow_up