Digital signering og skjemaer i forsyningssektoren

Minimere kostnader og skape effektive arbeidsflyter for ansatte, myndigheter, entreprenører og kunder.

Bestill demo

Effektivisering av arbeidsflyten hos forsyningsselskapene 

Forsyningsselskaper står overfor mange situasjoner der det er nødvendig å samle inn informasjon og signaturer på dokumenter. Addo Sign kan automatisere og styrke virksomheten på dette området, og vi gjør allerede dette for mange nettselskaper.

Produkter som optimaliserer hverdagen

 
Digital signering
 
Digitale skjemaer

Fordeler med digital signering og nettbaserte skjemaer 

Forsyningsselskaper står overfor mange situasjoner der det er nødvendig å samle inn informasjon og signere dokumenter. Det er her Addo Sign kan styrke og automatisere virksomheten på en måte som er til fordel for både virksomheten og kundene.

Book demo

Avtaler om kundeinnmelding

Når kunder abonnerer på tjenester som strøm, vann, gass eller varme, må de signere avtaler som spesifiserer leveringsvilkår og priser.

Endring av kundeinformasjon

Endringer i kundeinformasjon, for eksempel adresseendringer eller endring av faktureringsinformasjon, krever ofte godkjenning fra kunden.

Forbruksavtaler

Spesifikke avtaler om forbruksmønstre, perioder med høyt forbruk eller forsyningsgarantier kan kreve kundens signatur.

Frakobling og gjenoppretting av tjenesten

Avbrudd i tjenesten på grunn av manglende betaling eller innkreving etter betaling krever ofte avtaler som kan kreve underskrift.

Tilkoblingsavtaler

Ved tilkobling av nye eiendommer til nettet kreves det signaturer på tilkoblingsavtaler som dekker tekniske spesifikasjoner og tilkoblingsavgifter.

Servicekontrakter

Vedlikehold og service av infrastruktur som målere, ledninger og rør kan kreve at det inngås servicekontrakter mellom kunden og forsyningsselskapet..

Programmer for energieffektivisering

Deltakelse i programmer for energisparing eller fornybar energi kan kreve underskrift på avtaler om vilkår og betingelser.

Beredskapsplaner

I situasjoner med strømbrudd eller andre nødsituasjoner kan det være nødvendig med underskrifter på dokumenter knyttet til beredskapsplaner og -protokoller.

Tillatelser til utgraving

Innhente nødvendige tillatelser fra kunder, myndigheter og entreprenører for byggearbeid, og få full kontroll over prosesser og dokumentasjon.

"75 % manuelt arbeid spart. Time-to-market har blitt styrket, og vi har oppnådd en rask betjening av kundene våre."

Salgsdirektør
Nordic Solar

Effektivitet og hastighet

Digital signering muliggjør rask og effektiv godkjenning av kontrakter og dokumenter. Dette er avgjørende for energiselskaper og andre forsyningsselskaper, der tidssensitive beslutninger og kontraktsgodkjennelser ofte spiller en kritisk rolle for å opprettholde infrastrukturen og sikre kontinuerlig drift.

Ikon

Sikkerhet og overholdelse av regelverk

Sikkerheten ved digitale signaturer er høy, ettersom de benytter krypteringsteknologi og unike identifikatorer for hver bruker. Dette sikrer at dokumenter ikke kan forfalskes, og at signaturene er juridisk bindende. Det sikrer også at nasjonale og internasjonale lover om databeskyttelse og personvern overholdes, noe som er avgjørende for regulerte bransjer som for eksempel kraftselskaper.

Ikon

Miljøvennlig og kostnadseffektivt

Ved å minimere behovet for papirbaserte prosesser bidrar digital signering til å beskytte miljøet og redusere kostnadene ved utskrift, frakt og lagring av fysiske dokumenter. Dette støtter også bedriftenes bærekraftinitiativer og mål om å redusere miljøavtrykket.

Ikon

Tilgjengelighet og fleksibilitet

Ansatte i drifts- og forsyningsselskaper jobber ofte på farten eller på avsidesliggende steder. Med digital signering kan de signere dokumenter fra en hvilken som helst enhet og et hvilket som helst sted, slik at forretningsprosessene kan fortsette uavbrutt, uavhengig av hvor de ansatte befinner seg.

Ikon

Integrasjon med andre systemer

Løsninger for digital signatur kan enkelt integreres med andre IT-systemer, noe som sikrer sømløs arbeidsflyt og dataflyt mellom ulike avdelinger og systemer. Integrasjon kan forbedre dataintegriteten og redusere risikoen for feil.

Ikon

Private og offentlige former

Addo Forms kan åpnes direkte fra et nettsted via en offentlig lenke og inkluderes som et fast skjema som alle kan få tilgang til og fylle ut. Dette er fornuftig når det gjelder registreringsskjemaer, flytteskjemaer eller andre situasjoner der det er behov for å samle inn strukturert informasjon.

Ikon

Kontrakter, elektroniske skjemaer og avtaler

Signer byggekontrakter enkelt og praktisk, og bruk elektroniske skjemaer til å samle inn informasjon og fotodokumentasjon. Det finnes mange måter å effektivisere arbeidsdagen på. 

Bestill demo

Legitimitet og databeskyttelse i topklasse

Addo Sign overholder fullt ut både de tekniske og juridiske kravene i GDPR og personvernforordningen. Derfor vil sensitive personopplysninger aldri bli sendt som en enkel tekst.

På den annen side registreres alle transaksjoner og handlinger automatisk, slik at du alltid har full kontroll over dokumentasjonen.

Ubegrenset antall brukere

Opprett flere brukere under én konto uten ekstra kostnad og med enkel rettighetsstyring.

Sikker identifikasjon

Mottakere kan identifisere seg med BankID når de signerer dokumenter digitalt.

Beskyttelse av personopplysninger

Addo Sign håndterer bruk og lagring av data i samsvar med GDPR.
keyboard_arrow_up