Addo Sign for finanssektoren

Effektiviser arbeidsflyten med digitale signaturer, avtaler og skjemaer, enten det gjelder fullmakter, kjøpsavtaler, massedistribusjon eller informasjonsinnhenting, og gi en bedre og mer pålitelig kundeopplevelse.

Start i dag  Book demo

Effektiv eSigneringsløsning for banker og sparebanker

Addo Sign er den enkleste og mest avanserte løsningen som samtidig kan gi den beste oversikten over dokumentdistribusjonen. Enten de skal signeres, fylles ut eller bare håndteres på en sensitiv måte. Ubegrenset antall brukere er inkludert, slik at du enkelt kan bruke løsningen på tvers av organisasjonen og i alle avdelinger.

"Det er spesielt i de litt større oppgavene/prosjektene som krever masseutsendelse og brevsammenslåing av alle våre ansatte at vi har merket en stor forskjell. Det er en fornøyelse å kunne holde oversikt over alt vi gjør i Addo Sign-oversikten, uansett om det dreier seg om.​"

HR-generalist
Nicoline Petz

Sikker og juridisk gyldighet

Addo Sign oppfyller alle relevante juridiske krav og standarder for elektroniske signaturer. Dette sikrer at signerte dokumenter har den nødvendige juridiske gyldigheten og integriteten, og at sensitive dokumenter kan distribueres på en sikker og pålitelig måte. 

Ikon

Personnummer-validering

Personnummer-validering er, som navnet antyder, en funksjon for å validere en person ved hjelp av personnummeret. Funksjonen kan brukes til å kontrollere identiteten til en person og validere at vedkommende er den han eller hun utgir seg for å være før man signerer dokumenter eller fyller ut skjemaer.

Ikon

Opprette maler

Automatiser repeterende kontrakter og avtaler, slik at du raskere kan utarbeide dokumenter og registrere informasjon for informasjonsinnhenting/KYC, avtaler og kontrakter eller massedistribusjon.

Ikon

Automatiske påminnelser

Send automatisk påminnelser til mottakerne slik at du får signerte dokumenter raskere tilbake. Unngå å ha for mange åpne saker samtidig, og reduser tidsbruken ved å sende påminnelser.

Ikon

Strømmer med flere underskrivere

Enkelt å distribuere dokumenter og innhente signaturer fra flere parter på samme dokument. For eksempel i forbindelse med fullmakter, bevis eller erklæringer.

Ikon

Hendelseslogg

Med hendelsesloggen kan du få en oversikt over hvilke aktiviteter mottakeren har utført fra opprettelse til avslutning av transaksjonen. For eksempel når dokumentene har blitt åpnet, signert eller distribuert.

Ikon

 

Enkelt å samle inn informasjon med Addo Forms

Samle inn informasjon og overfør den direkte til bedriftens egne PDF-filer slik at det endelige dokumentet kan skreddersys, enten det dreier seg om en kjøpsavtale, fullmakt, årsoppgave eller lignende. På denne måten trenger mottakeren bare å konsentrere seg om å fylle ut informasjonen.

Les mer om Addo Forms

Send enkelt dokumenter til ulike mottakere med postfusjon og masseutsendelser

Med mail merge kan du lage masseutsendelser med bare noen få klikk og sende de samme dokumentene til flere mottakere. Enten det dreier seg om innkalling til generalforsamling, utsendelse av referater, vedtekter osv. eller endringer i vilkår og betingelser.

Når alle parter har signert dokumentet, får de en elektronisk kopi. Dokumentet arkiveres også automatisk direkte i saks- og dokumenthåndteringssystemet.

 

Hva du får ut av å signere digitalt

Som bank eller finansiell rådgiver er det flere fordeler med å la kunder og klienter signere dokumenter digitalt. Med avanserte kryptografiske signaturer og revisjonsspor sikrer Addo Sign at alle signerte dokumenter er beskyttet mot manipulering og forfalskning. Addo Sign gjør det dessuten enklere å organisere, spore og arkivere alle signerte dokumenter direkte fra plattformen, noe som reduserer den administrative byrden og forbedrer sporbarheten gjennom hele prosessen.

Fleksible dokument- og signaturflyter

Med Addo Sign er det enkelt å distribuere dokumenter som trenger signatur. Du får full oversikt over signaturprosessen og dokumentets status, samt kontroll over rekkefølgen for hvem som skal signere når. Dette gjelder uansett hvilke dokumenter det dreier seg om.

Kontrakter: Kjøpsavtaler, leiekontrakter, ansettelsesavtaler, entreprisekontrakter osv.

Testamenter og testamentariske dokumenter: Testamenter, livstestamenter, tillegg til testamenter osv.

Fullmaktsdokumenter: Helsefullmakter, livsfullmakter, forvaltningsfullmakter osv.

Bedriftsdokumenter: Stiftelsesdokumenter, vedtekter, generalforsamlingsreferater, direktørerklæringer osv.

Familielovsdokumenter: Skilsmissebrev, foreldreansvarsavtaler, adopsjonspapirer, ektepakter osv.

Finansielle dokumenter: Låneavtaler, garantier, kjøpsavtaler for verdipapirer osv.

Skattedokumenter: Skatteavtaler, skatteopplysninger, skattedeklarasjoner osv.

Eiendomsdokumenter: Skjøter, pantebrev, leiekontrakter, servitutter osv.

Reguleringsdokumenter: Tariffer, statutter, reguleringserklæringer, forskrifter osv.

Forsikringsdokumenter: Forsikringspoliser, forsikringskrav, forsikringsavtaler osv.

Selskapsdokumenter: Generalforsamlingsreferater, styremøteprotokoller, beslutninger om endring av kapital, vedtekter osv.

Førsteklasses legitimitet og databeskyttelse

Addo Sign overholder fullt ut både de tekniske og juridiske kravene i GDPR og personvernforordningen. Derfor vil sensitive personopplysninger aldri bli sendt som en enkel tekstmelding.

Til gjengjeld registreres alle transaksjoner og handlinger automatisk, slik at du alltid har full kontroll over dokumentasjonen.

Unlimited users

Create multiple users under one account at no extra cost and with easy rights management.

Secure identification

Recipients can identify themselves with BankID when signing documents digitally.

Data protection

Addo Sign handles data use and storage in accordance with GDPR.
keyboard_arrow_up