keyboard_arrow_down

Elektronisk signering


Slik gjør du hverdagen enklere med elektronisk signering av dokumenter

Med elektronisk signering av dokumenter kan du enkelt, raskt og sikkert samle inn alle underskrifter digitalt.

Innhenting av underskrifter kan være en langsom og kostbar prosess. Når den som skal underskrive mottar dokumentet, skal det først leses gjennom. Kanskje må det gjøres rettelser, og da må dokumentet sendes tilbake. Før du aner det, har du brukt mange dager på å få det signerte dokumentet i retur. Det er tid- og ressurskrevende for alle parter. Addo Sign er en elektronisk signeringsløsning som reduserer det administrative arbeidet og eliminerer den møysommelige prosessen.

Finn ut mer om Addo Sign og hvordan du kommer i gang.

I forhold til alternativet der man printer ut papirer og signerer dem med kulepenn, kan elektronisk signering av dokumenter spare deg for tid og strev. Med e-signering av dokumenter får du raskere samlet inn alle underskriftene du trenger, så du kan fokusere på andre og mer presserende arbeidsoppgaver.

Slik signerer du dokumenter elektronisk

Det kan være en møysommelig prosess å få signert kontrakter eller andre dokumenter. Nå kan du imidlertid speede opp prosessen og gjøre det hele elektronisk med Addo Sign – enkelt, raskt og sikkert. Slik gjør du det:

  • Last opp det aktuelle PDF-, Word- eller Excel-dokumentet.
  • Du velger mottakerne som skal ha tilgang til dokumentene for å signere dem.
  • Du kan angi frister for når mottakerne skal kunne se dokumentene og signere dem elektronisk.
  • Underskriverne mottar en link til dokumentet på e-post eller SMS. De signerer digitalt med det samme på datamaskinen, nettbrettet eller smarttelefonen.

Det signerte dokumentet sendes automatisk til dere begge. Ingen personsensitive data sendes i klartekst, og reglene i personvernforordningen overholdes til punkt og prikke. Selve dokumentene lagres ikke, men alle transaksjoner og handlinger i Addo Sign logges og kan alltid dokumenteres. Dermed kan du potensielt innhente elektroniske underskrifter i løpet av få minutter. Enklere og raskere blir det ikke – og sikkerheten er på topp hele veien.

Skap verdi med e-signering av dokumenter

Med e-signering av kontrakter og andre dokumenter kan virksomheten samle inn underskrifter digitalt på en rask, enkel og sikker måte. E-signering av dokumenter er et verktøy som hjelper både deg og kundene med å skape verdi i det daglige arbeidet.

Digital signering har en rekke ulike bruksområder. Hvis du er HR-medarbeider, skal du kanskje innhente underskrifter i forbindelse med arbeidskontrakter. Hvis du er revisor, skal protokoller og årsregnskap signeres, og hvis du er eiendomsmegler, skal skjøtet signeres av kjøper. Du kan bruke elektronisk signering i alle situasjoner der du trenger å få signert dokumenter.

 

Livet blir lettere med elektronisk signering

Du optimaliserer prosessen for innhenting av signerte dokumenter ved å gjøre det hele elektronisk med Addo Sign – raskt, enkelt og sikkert. Godkjenningsprosesser tar bare få minutter med Addo Sign, der en tilsvarende prosess på papir raskt tar en uke.

De automatiske påminnelsene som sendes mottakeren, sparer også deg og de administrativt ansatte for store mengder tid som dere ellers ville ha brukt på administrativt arbeid. Det er ingen bindingstid, og du betaler bare for underskriftene og tjenestene du bruker. Prøv e-signering i Addo Sign i dag, og skap verdi for deg og dine ansatte.

keyboard_arrow_up